Kancelaria Podatkowa

Witam na stronie mojej kancelari. Od wielu lat zajmuję się podatkami i moje bogate doświadczenie pomoże Państwu odnaleźć się w gąszczu przepisów i niuansów podatkowych.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą,
dr Marcin Sołtysik doradca podatkowy.

Oferta

Zapoznaj się z ofertą kancelarii

Poznaj mnie bliżej

Zależy nam na nawiązywaniu długofalowych relacji biznesowych dlatego staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, a współpraca ze specjalistami z zakresu podatków, rachunkowości oraz prawa pozwala na oferowanie optymalnych rozwiązań, które odpowiadają najwyższym standardom firm doradczych

PODATKI CIT, PIT, VAT

Zapewniamy naszym klientom kompleksowe doradztwo w zakresie podatków dochodowych i VAT.Oferujemy usługi zarówno w zakresie bieżącego doradztwa związanego z prowadzoną działalnością jak również przygotowujemy struktury optymalizujące wysokość zobowiązań w podatkach CIT, PIT, VAT. W szczególności:

Ocena

Ocena skutków podatkowych realizowanych przedsięwzięć i inwestycji.

DORADZTWO

Doradztwo w rozwiązywaniu zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów.

USŁUGI

Usługi kompleksowego doradztwa dla pracodawców i pracowników, zarówno cudzoziemców, jak i obywateli polskich.

POMOC

Pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego CIT, PIT, VAT.
Zaufaj wieloletniemu Doświadczeniu

POSTĘPOWANIE PODATKOWE I SĄDOWE

W zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw spornych doradzamy na każdym etapie postępowania, a nasze doświadczenie daje możliwość zaplanowania operacji w sposób optymalny podatkowo i ułatwiający obronę stanowiska w przypadku ewentualnego postępowania podatkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych

Doradztwo

Doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych i skarbowych w każdym z etapów postępowania podatkowego.

Reprezentowanie Skarbowe

Reprezentowanie przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych.

Przygotowywanie wniosków

Przygotowywanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli , postępowania podatkowego i postępowania sądowego.

Przygotowywanie zastrzerzeń

Przygotowywanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, odwołań od decyzji wymiarowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kompleksową obsługę postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach dotyczących podatków.

Uczestnictwo

Uczestnictwo w przesłuchaniach świadków.

Reprezentowanie Sądowe

Reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).
Gwarantujemy naszym Kientom najwyższy standard obsługi. Profesjonalizm, partnerstwo, zaangażowanie oraz innowacyjność są głównymi wartościami, którymi kierujemy się w naszej codziennej współpracy z klientami.

STAŁE I BIEŻĄCE doradztwo PODATKOWE

Stała obsługa doradcza pozwala na stosunkowo dobre zapoznanie się z sytuacją podatkową klientów, co z kolei wpływa na efektywność proponowanych rozwiązań oraz skraca czas wykonania przez nas usługi. Dlatego proponujemy państwu współpracę na zasadach , stałej współpracy w zakresie bieżącej obsługi podatkowej . Polega ona na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy -podatkowe naszych klientów i obejmuje:

KOnsultacje

Konsultacje telefoniczne i konsultacje e-mailowe w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta.

OPINIOWANIE

Sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności klienta.

ANALIZA

Analiza umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych, pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych.

REPREZENTOWANIE

Reprezentacja w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi oraz uczestnictwo w spotkaniach.

Uczestnictwo

Uczestnictwo w spotkaniach.
Jesteśmy przekonani, że aby zapewnić wyczerpujące, praktyczne porady, które można z powodzeniem wprowadzić w życie, konieczna jest nie tylko biegłość w kwestiach podatkowych, ale też znajomość specyfiki konkretnych sektorów gospodarki, w których działają nasi Klienci.

AUDYTY PODATKOWE

Audyty podatkowe stanowią szczególną i niezwykle efektywną formę doradztwa podatkowego. Zasadniczym celem ich przeprowadzania jest sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się podatników z ich obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości, zidentyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego, a także przedstawienie sposobów skorygowania tych nieprawidłowości oraz wskazanie działań zmierzających do usunięcia bądź zmniejszenia zidentyfikowanego ryzyka.

Jednakże celem audytów podatkowych nie jest jedynie sprawdzanie prawidłowości bieżących i przeszłych rozliczeń podatkowych. Audyty podatkowe są również skutecznym narzędziem optymalizacji działań podatnika, mających bezpośrednie przełożenie na jego zobowiązania podatkowe. Innymi słowy, zakładanym rezultatem audytu (przeglądu) podatkowego jest również zaproponowanie nowych rozwiązań, które będą efektywniejsze podatkowo niż te stosowane dotąd przez podatnika. To z kolei prowadzi do stworzenia klarownych podstaw do podejmowania przez podatników efektywnych decyzji gospodarczych. W konsekwencji, audyty podatkowe stwarzają możliwość poprawienia wyniku finansowego podatnika.

Wygodny system rozliczeń

Wynagrodzenie za usługi kancelarii może być ustalone wg zlecenia, stawki godzinowej, miesięcznego lub kwartalnego ryczałtu.

Kontakt

  • biuro@soltysik.com.pl
  • Marcin Sołtysik: +48 604 641 383
    Beata Sołtysik: +48 693 376 825
  • Ul. Armii Krajowej 12/211
    72-600 Świnoujście